Om Netpa

Om Netpa

Netpa er en landsdækkende forening for patienter, pårørende og personale beskæftiget med pleje og forskning i neuroendokrine tumorer. Foreningen er startet af patienter, og vi ved der­for, hvad det indebæ­rer at have NET.

En kræftsygdom rammer langt flere end bare den diagnostice­rede. Derfor er pårørende vigtige støttepersoner for den kræftsyge, og de bliver også selv påvirket af den nye situation.

Netpa Danmarks formål er at:

  • Informere om behandling og forskning gennem nyheds­breve, fol­dere og den årlige NET-dag
  • Afholde møder, så patienter og pårørende får ny viden og ud­veksler er­faringer
  • Støtte ny forskning for at forbedre behandling af personer med NET ved at deltage i undersøgelser
  • Samarbejde med myndigheder, institutioner og organisa­tioner for at øge deres viden om NET og behovet for tidlig diagnosticering
Kontakt Netpa

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Find vores kontaktoplysninger


Netpa er en del af et internationalt samarbejde

Netpa er medlem af den internationale paraplyorganisation INCA, der repræsenterer 33 patient- og forskningsgrupper fra hele verden.

Om Netpa

INCAs formål er at øge kendskabet til neuroendokrin kræft blandt medlemmer af sundhedsvæsenet og den brede offentlighed bl.a. gennem NET-dagen, at støtte forskning for at udvikle bedre behandling af alle former for NET og at formidle nøjagtig information om NET.

Læs mere om INCA på deres hjemmeside

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk