Bestyrelse og faglige råd

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Netpa er selv patienter og pårørende og arbejder frivilligt i foreningen. Desuden er en NET-sygeplejerske med­lem af bestyrel­sen. Hun formidler vigtig information om systemet.

Bestyrelsen består efter den ordinære generalforsamling 10. novem­ber 2022 af nedenstående medlemmer:

Johannes Eis
Formand
Bopæl: 3650 Ølstykke
Mobil: 30 66 11 90
E-mail: johannes.eis@netpa.dk

Lise Munk Plum
Næstformand
Bopæl: 2720 Vanløse
Mobil: 23 36 19 09
E-mail: lisemunkplum@netpa.dk 

Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Bopæl: 2000 Frederiksberg
Mobil: 42 34 23 95
E-mail: britta@netpa.dk

Ingeline Bonde
Bestyrelsesmedlem
Bopæl: 2400 København NV
Mobil: 30 44 14 24
E-mail: ingeline@netpa.dk 


Faglige råd

I Netpa har vi to faglige råd - det lægefaglige og det sygeplejefaglige råd. De faglige råd repræsenterer de tre hospitalsafdelinger i Danmark, der beskæftiger sig med NET-patienter.

  • Medicinsk Afdeling V på Aarhus Universitetshospital
  • Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme på Rigshospitalet
  • Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital er certificerede som Center of Excellence af European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS), som er den europæiske sammenslutning for sundhedsprofessionelle, som arbejder med forskning og behandling af patienter med Neuroendokrine Tumorer. Der stilles særlige kvalitetskrav til hospitalerne for at opnå denne betegnelse.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk