Bliv medlem

Bliv medlem af Netpa og støt foreningens arbejde.

Bliv medlem af Netpa Danmark og støt patientforeningens arbejde. Kontingentet er 250 kr. om året pr. person, uanset om man er patient eller pårørende. Du anses for medlem lige så snart kontingentet er indbetalt. Du skal selv sørge for fornyelse af kontingentet hver d. 1. oktober.

Netpa Danmark udsender ikke indbetalingskort.

Foreningens regnskabs- og kontingentår løber fra 1. oktober til 30. september.


NB: Hvis du melder dig ind i foreningen i august eller september gælder kontingentet også det kommende kontingentår.

Jeg ønsker hermed at indmelde mig i foreningen for patienter med neuroendokrine tumorer, Netpa Danmark:

Betaling:

Dine persondata håndteres i henhold til gældende EU-persondatalov og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Netpa, f.eks. ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept blive videregivet til eksterne tredjeparter.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og du kan til enhver tid bede om at få dem rettet eller slettet. Henvendelse herom skal ske til info@netpa.dk.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk