Rettigheder, erstatning for kritisk sygdom og rejseforsikring

Få hjælp og viden - Kræftens Bekæmpelse

Læs om dine rettigheder og rådgivning på Kæftens Bekæmpelses hjemmeside cancer.

Forsikring ved kritisk sygdom

Tjek om du har ret til udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom. Mange er bedre dækket, end de tror gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank.

Rejseforsikring, når du er syg i forvejen

En rejseforsikring dækker, når sygdom og skader opstår akut på rejsen. Men hvis du er syg allerede inden din ferie eller har en ustabil kronisk lidelse, vil din rejseforsikring typisk ikke dække lægehjælp eller medicin i den forbindelse på rejsen. Det kræver, at du får en forhåndsgodkendelse af dit forsikringsselskab, inden du tager afsted.  Hvis selskabet ikke godkender, kan det blive rigtigt dyrt. Rejseforsikringer tager typisk forbehold for "ikke-stabile" kroniske lidelser samt sygdomme eller skader, som er opstået kort tid før afrejsen.

Forsikringsselskaberne kan efter en konkret medicinsk forhåndsvurdering vælge alligevel at sige ja til at dække ikke-stabile kroniske lidelser, sygdom eller skader.  Men det er et krav, at du søger om en medicinsk forhåndsvurdering og godkendelse hos forsikringsselskabet inden afrejsen

Personer med alvorlige lidelser eller uhelbredelige sygdomme bør altid kontakte deres forsikringsselskab om medicinsk forhåndsgodkendelse for at være sikre på, at rejseforsikringen dækker.  Og husk, det er forsikringsselskabet og ikke ens egen læge, der skal give forhåndstilsagn, for at man er dækket af rejseforsikringen, når man er syg inden ferien.