Deltag i vores netværksmøder

I vores netværksgrupper har NET-patienter mulighed for at dele erfaringer, gode råd og snakke om livet som patient med andre ligestillede. 

Se kommende netværksmøder

Deltag i vores fokusmøder

Til fokusmøderne bliver relevante emner behandlet, som ikke er blevet behandlet på NET-dagen. Der lægges op til dialog med oplægsholderen og andre mødedeltagere.

Se kommende fokusmøder


NET-dagen

Hvert år afholder Netpa NET-dagen. NET-dagen d. 10. november er en fælles international dag, der har til formål at skabe opmærksomhed om den sjældne kræftform, NET. 

Læs mere om NET-dagen

Kalender