Diagnose og behandling

Hvad er NET? Hvordan foregår behandlingen? Og kan du blive kureret for sygdommen? Eller leve et godt liv med den? Få lægernes svar på nogle af de spørgsmål, der kan dukke op, når du får diagnosen NET.

I filmene møder du tre læger, der til daglig arbejder med mennesker, der har NET; Claes Pietersen, Afdelingslæge på Odense Universitetshospital, Gitte Dam, Overlæge på Aarhus Universitetshospital og Mikkel Andreassen, Overlæge på Rigshospitalet.


Hvad er neuroendokrine tumorer (NET)?

Hvorfor får nogle mennesker NET? Hvor i kroppen opstår det? Og ligner NET andre kræftsygdomme? Få svarene i videoen her.

Neuroendokrine tumorer | 2:35 min


Hvordan behandler man neuroendokrine tumorer (NET)?

Findes der en kur mod NET? Hvilke behandlinger findes der? Og hvad er bivirkningerne? Få svarene i videoen her.

Behandling af neuroendokrine tumorer | 9:46 min


Livet med neuroendokrine tumorer (NET)

Kan du fortsætte dit liv som tidligere efter endt behandling for NET? Og hvornår bør du kontakte din læge? Få svarene i videoen her.

Livet med NET | 6:01 min


Læs om undersøgelse, diagnose og behandling af NET

Kræftens Bekæmpelse om NET
På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse uddybende information om NET: undersøgelse, diagnose, behandling etc. Informationerne på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside er opdaterede med de seneste tal og informationer.

Rigshospitalet - NET
I Rigshospitalets patientinformation kan du blandet andet læse om undersøgelse og behandling af NET. 

Rigshospitalet – Grand Rounds Om NET
Præsentationen fokuserer på fremskridtene i udvik­lingen af diagnostik og behandling af Net med radioaktive lægemidler (PRRT). Fordi præsentationen ligger på internettet er denne viden tilgængelig for sund­hedspersonale uanset om de er ansat på et hospital på Vestsjælland, i en læge­praksis på Bornholm eller Nuuk. Patienter og pårørende som har særlig interesse kan sagtens lytte med.

Carcinor
Læs artikler og se film om NET på den norske patientforenings hjemmeside. 

Carpanet
Læs om diagnoser, behandling og se film om NET på den svenske patientforenings hjemmeside.


Information på engelsk

Carcinoid Cancer Foundation
En amerikansk internetside med meget og jævnligt opdateret information om neuroendokrine tumorer.

Net Patient Foundation
Den engelske patientforening for patienter med neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt.

Caring for Carcinoid foundation
En amerikansk forening, for patienter med neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt.

A.M.E.N.D
En engelsk forening, for patienter med MEN, Multipel Endokrin Neoplasi. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både MEN og patientinformation generelt.

INCA
Info-ark på 11 forskellige sprog med patientvenlig information om specifikke neuroendokrine kræftformer. Fokus på symptomer, årsager, risikofaktorer og tests.