Ny lovende kræftbehandling med kalk og strøm

28-01-2015
Kan noget så simpelt og billigt som kalk slå kræftceller ihjel? Det vil forskere på Herlev Hospital undersøge i en række forsøg på patienter. Og foreløbigt ser det meget lovende ud. Projektet er støttet med 1.5 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen.

Overlæge Julie Gehl betragter den nye krætfbehandling med strøm og kalk som meget lovende. Hun tror på, at den kan få stor betydning for fremtidens kræftbehandling.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men hvis det er sandt, kan det få stor betydning for kræftbehandlingen. Ikke kun herhjemme, men for alvor i tredje verdenslande, hvor næsten 80 procent af verdens kræftpatienter bor, og hvor man kun har dårligt råd til den meget dyre kræftbehandling. Og meget tyder på, at det er sandt.

- Det er et virkelig spændende og lovende projekt, siger Julie Gehl, overlæge på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital og leder af forskningsprojektet:

- Behandlingen er både billig, simpel og tilsyneladende med meget få bivirkninger, fortsætter hun.

Kræftcellerne dør af iltmangel

Den nye behandling kaldes ’calcium elektroporation’ og går ud på, at man lukker kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af korte elektriske pulse. Alle celler er omgivet af en cellemembran, der kontrollerer, hvilke stoffer der kan komme ind i cellen. Hvis man påvirker cellen med elektriske pulse, kan man lave sprækker i membranen og dermed kan andre stoffer som f.eks. kalk trænge ind.

Kræftcellerne reagerer på det høje kalkniveau ved at prøve at genoprette kalkbalancen, og det kræver så meget energi, at cellerne dør af energimangel.

- Det ser ud som om, at kræftcellerne tager skade af behandlingen, hvorimod de raske celler er upåvirkede. Hvorfor ved vi ikke præcist, så det skal vi undersøge nærmere. Vi skal vide mere om, hvordan behandlingen virker, og hvor effektiv den er, forklarer Julie Gehl.

Strøm gør kemoterapi 300 gange så effektiv

Julie Gehl har arbejdet med elektricitet i kræftbehandlingen i flere år, blandt andet med elektrogenterapi og elektrokemoterapi. Princippet er det samme, her er det blot enten gener eller kemoterapi, der lukkes ind cellerne. Behandlingen rammer tumoren med en høj dosis direkte ind i cellen, og det gør behandlingen mindst 300 gange så effektiv.

Når patienter får elektrokemoterapi, lokalbedøves huden, hvorefter kemoterapi indsprøjtes ved hjælp af små elektrske pulse.Billedet er fra Herlev Hospital, hvor behandlingen anvendes rutinemæssigt.

- Vi bruger elektrokemoterapi til patienter med kræft, der har spredt sig til huden. Behandlingen tager en halv til en hel time og skal kun gives en enkelt gang. Patienten er lokalbedøvet eller bliver behandlet under fuld bedøvelse og mærker derfor lidt eller intet  til strømmen, forklarer hun.

Forsøget med kalk og strøm bliver gennemført dels som undersøgelser i laboratoriet på celler og mus, og dels som forsøg på patienter. På Herlev Hospital skal der behandles 15 patienter, hvor kræften har spredt sig til huden. Patienterne får behandlet deres metastaser med enten elektrokemoterapi eller forsøgsbehandlingen med kalk. Patienterne følges i et halvt år, og først derefter får patient og læge at vide, hvilket stof der i givet i de enkelte metastaser. På nuværende tidspunkt har fem patienter fået behandling.

Derudover afprøver forskerne behandlingen på patienter med hoved-halskræft og tarmkræft. Der er nu forsøg i gang med elektrokemoterapi til disse to grupper patienter, og det efterfølges af calcium elektroporations-forsøg.

 - Man skal se elektroporation som et supplement til den eksisterende kræftbehandling. Erfaringerne viser at har vi flere metoder til at bekæmpe kræft, så opnår vi mere og kan tilbyde patienterne flere behandlingsmuligheder. Det er også vores forventning med denne behandling, siger Julie Gehl.

Forskningsprojektet forventes afsluttet i midten af 2017.

Af Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm

Knæk Cancer og Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Forskningsprojektet: ’Calcium elektroporation - en ny måde at behandle kræftsvulster med calcium og elektriske pulse’ med 1.500.000 kr. Støtten er givet gennem Knæk Cancer i puljen: Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til ny og bedre kræftbehandling.

Forskningsprojektet foregår på Onkologisk Afdeling - Center for Kræftforskning, på Herlev Hospital

Se film om elektrokemoterapi

Forsøg med strøm og kemoterapi har været i gang i flere på år på Herlev Hospital. I filmen fortæller en patient, om sine erfaringer med behandlingen.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk