Min Sundhedsplatform

07-08-2017
Min Sundhedsplatform er nu en realitet. I første omgang er det dog kun Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har indført systemet.

Hvad kan du se/gøre?

Følg dit forløb, stil spørgsmål til personalet, udfyld spørgeskemaer, modtag påmindelser, giv fuldmagt, etc.


Hvordan gør du?

1. Gå ind på siden: www.minsundhedsplatform.dk. (du skal være patient på et hospital i Region Hovedstaden)

2. Klik på ”login” og log ind som borger med NEMID.

3. Accepter vilkår og betingelser.

4. Opret dig med dine personlige data.

5. Nu kan du læse udvalgte notater fra din journal, se prøvesvar og følge med i undersøgelser og behandling.


Hvis du vil vide mere!

På Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Ole Maaløes vej 24, 2200 København N. ligger der pjecer i venteværelset eller hos sygeplejersken. Spørg evt. lægen eller en af vore hjælpsomme sygeplejersker.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk