Forskning for mere målrettet behandling med kemoterapi

08-05-2014
En ny metode, hvor kemoterapi først afprøves i laboratoriet på patientens egne kræftceller, kan give store fremskridt i behandlingen med kemoterapi. På den måde kan lægerne nemlig se effekten, inden patienten behandles. Målet er at sikre den bedste behandling i første forsøg og at spare patienter for bivirkninger og virkningsløs medicin.

Patienter med tarmkræft bliver i dag tilbudt en standard kemoterapi behandling bestående af to til tre stoffer. Men gevinsten er langt fra ens hos alle patienter. Mens nogle har god effekt af behandlingen, er den virkningsløs hos andre, som kun får bivirkningerne. Hos andre igen ville behandlingen have været lige så effektiv i en anden dosis, som gav færre bivirkninger.

Problemet er, at lægerne i dag ikke har mulighed for at forudsige, hvordan behandlingen vil virke på den enkelte patient. Men det ændrer sig måske i fremtiden, takket være et samarbejde mellem klinikken og bioteknologien, der vil gøre det muligt at se effekten af kemobehandlingen, inden den gives.

– Vi tager en biopsi fra kræftknuden og dyrker den i laboratoriet.

Cellerne udvikler sig til små tumorer, som er en tro kopi af tumoren i patienten. Ved at opdyrke mange små tumorer fra den samme patient kan vi afprøve flere hundrede forskellige stoffer i forskellige kombinationer og forskellige doser og se, hvilken behandling der er mest effektiv mod netop denne patients kræft, siger overlæge og medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, Henrik Harling fra Abdominalcenter K ved Bispebjerg Hospital. Sammen med professor Ole Thastrup fra virksomheden 2cureX står han i spidsen for forskningsprojeket.

Resultater samles ind

Efter at have udviklet teknikkerne bag går forskerne nu i gang med at teste metoden på væv fra patienter med uhelbredelig tarmkræft. Samtidig med at patienterne modtager den standardiserede kemoterapi, behandler forskerne kræftvævet i laboratoriet. Hvis resultaterne herfra viser, at laboratoriet kan forudsige behandlingseffekten af kemoterapi, er næste skridt et klinisk forsøg, hvor patienter behandles med den lægemiddelkombination, som laboratorie-analysen anbefaler.

I løbet af de næste par år samler forskerne resultater ind for at se, om teknikken kan bruges til at forudsige den bedste behandling. Kan den det, er forskerne et godt stykke på vejen mod en metode, der kan komme både tarmkræftpatienter og patienter med andre kræftformer, til gavn.

– Jeg er meget entusiastisk omkring projektet. Hvis de kliniske forsøg giver positive resultater, er der rigtig gode perspektiver for at bruge teknikken ved en lang række kræftsygdomme. Blandt andet håber vi, at metoden også kan blive anvendt til f.eks. bugspytkirtelkræft, som i dag er meget vanskelig at behandle, siger Henrik Harling.

Opdyrkningen af de små tumorer tager kun få dage og svaret fra laboratoriet med anbefaling af den bedste behandling, vil kunne ligge klar indenfor ca. 10 dage.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk