Camp Unite - et tilbud for børn og unge som pårørende

24-03-2022
Kender du en ung som har mistet en nær pårørende til kræft, kan vedkommende møde ligestillede på Camp Unite.

Har du behov for hjælp til børn og unge som er pårørende til en kræftpatient, så er der hjælp at hente på flere måder.

Camp Unite arrangeret af Livskraft, bliver afholdt den 14. - 17. april i år. Camp Unite for unge som har mistet en forælder til sygdom danner rammen om Danmarks eneste aktivitetsbaserede camp for denne målgruppe. Deltagerne på campen er i alderen 12-17 år. Campen er blevet en realitet på baggrund af støtte fra Socialstyrelsen og afvikles bl.a. i samarbejde med ansatte fra afdelingen OmSorg i Kræftens Bekæmpelse. Opholdet er gratis. 

Camp Unite

Derudover har Kræftens Bekæmpelse tilbud om hjælp via deres rådgivningscentre eller på deres hjemmeside

Rådgivning hos Kræftens Bekæmpelse

Der er tilbud til børn og unge fra Det Nationale Sorgcenter, og i nogle kommuner er der hjælp at hente via henvisning til den lokale kræftrehabilitering. Henvisning til kræftrehabilitering fås både via egen læge eller behandlende sygehusafdeling.

Det Nationale Sorgcenter

Hvis ovenstående generelle tilbud ikke dækker behovet hos pårørende til patienter med Neuroendokrin kræft, så skriv til Netpa på info@netpa.dk. På den måde kan vi afdække behovet og gå i dialog med eksperter på området for at etablere et mere målrettet tilbud.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk