Bedre kræftbehandling af ældre med Knæk Cancer-millioner

03-09-2014
Risikoen for kræft stiger med alderen. I takt med at vi lever længere, vil der derfor komme flere tilfælde af kræft i Danmark. Samtidig mangler der viden om, hvordan ældre bedst behandles for kræft. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse uddele fem mio. kr. fra efterårets kampagne Knæk Cancer til projekter, der kan skaffe mere viden om bedre kræftbehandling af ældre.

I årene frem mod 2025 regner eksperterne med, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af danskere der får kræft, i takt med at vi lever længere. Og det betyder, at der er brug for meget mere viden for at de kommende patienter kan få den bedste behandling. Der er nemlig en række udfordringer i behandlingen af ældre kræftpatienter. 

– Ældre kræftpatienter har oftere end unge flere andre kroniske sygdomme samtidig. For eksempel sukkersyge, lungelidelsen KOL eller hjertesygdomme. De er også ofte mere svækkede, og det gør det til en udfordring at finde balancen mellem en effektiv behandling og en god livskvalitet uden for mange bivirkninger, siger overlæge Ulrik Lassen. Han er formand for det udvalg, der skal bedømme, hvilke af de indsendte forskningsprojekter der skal have del i puljen med de fem mio. kr. 

Brug for mere viden om ældre og kræft
Samtidig er der stor mangel på viden om netop denne gruppe kræftpatienter. Der mangler f.eks. viden om, hvordan ældre kræftpatienters kroppe og organer reagerer på forskellige behandlinger, fordi de fleste kræftbehandlinger er udviklet og afprøvet på relativt yngre patienter. Og behandlingen af ældre kræftpatienter er i dag på mange punkter anderledes end den, yngre får tilbudt. 

– Mange ældre danske kræftpatienter får ikke lige så mange tilbud om behandling, som de yngre gør. Ældre kræftpatienter får også ofte lavere doser af kemoterapi end yngre, fordi man ser på alderen på fødselsattesten snarere end på, hvor frisk og rask den enkelte patient egentlig er, siger Ulrik Lassen. 

Der er også brug for mere viden, om de praktiske udfordringer, der kan være, når ældre og måske svage patienter skal gennem et anstrengende behandlingsforløb og måske har brug for ekstra hjælp og støtte. 

Krav til forskerne
Bedømmelsesudvalget er nu i gang med at gennemgå de indsendte forskningsprojekter, og der er en række krav, som forskerne skal leve op til for at gøre sig forhåbninger om at komme i betragtning. 

– Vi vil lægge vægt på, at projekterne skal udføres af dygtige forskere, og at de er vel planlagte og realistiske at gennemføre. Vores mål er, at projekterne tilsammen kan bidrage med viden, som kan give en bedre kræftbehandling i fremtiden, og at resultaterne er så overbevisende, at de bliver implementeret både i Danmark og i udlandet, siger Ulrik Lassen. 

Den 10. september afgør bedømmelsesudvalget, hvilke af de indsendte forskningsprojekter der skal have del i de fem mio. kr. Pengene uddeles, når og hvis de kommer i hus under Knæk Cancer kampagnen i uge 43.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk