Ændrede sygesikringsregler kan ramme kræftpatienter

23-06-2014
Fra 1. august kan det gule sundhedskort ikke længere bruges som rejsesygeforsikring i EU. I stedet dækker det blå, men ikke alt er omfattet. Vil man være sikret mod store uforudsete udgifter på rejsen, skal man nu tegne en privat rejseforsikring. Men Kræftens Bekæmpelse frygter, at kræftpatienter kan få problemer med at tegne en forsikring.

Vi er bange for, at de nye regler kan give problemer for kræftpatienter, der vil ud at rejse, siger Laila Walther, chef for Patient- & Pårørendestøtte

Hvis uheldet er ude på rejsen, kan det fra 1. august 2014 blive en dyr fornøjelse, hvis familien er taget afsted uden en rejsesygeforsikring. Det gule sygesikringskort har hidtil fungeret som en rejsesygeforsikring i EU og EØS-lande samt Schweiz, men det er nu slut. 

I stedet skal man medbringe det blå EU-sygesikringskort. Mange er af den opfattelse, at det blå kort dækker lige så bredt som det gule - men det gør det ikke. Det blå kort giver ret til de samme ydelser på samme vilkår, som borgere i det land, man rejser i, og mange steder er der brugerbetaling. Endvidere dækker det blå kort kun behandling på offentlige behandlingssteder. 

Danskere kan altså komme til at betale en del af behandlingen selv, hvilket hurtigt kan blive dyrt. Vil men være helt sikker på at være dækket mod uforudsete udgifter på rejsen, skal man derfor tegne en privat rejseforsikring. Og prisen på den rejseforsikring risikerer ydermere at stige, når det gule kort træde ud af kræft, da den private forsikring nu skal dække mange flere forhold. Det oplyser flere forsikringsselskaber til DR.

Kræftens Bekæmpelse var kritiske overfor lovændring

- Vi afgav i sin tid et meget kritisk høringssvar mod lovændringen, da vi mener, det kan give problemer for mange mennesker – blandt andet kræftpatienter. Vi ved endnu ikke om f.eks. kronisk syge kræftpatienter kan tegne en privat forsikring, og hvad man i givet fald er dækket for, og det bekymrer os, siger Laila Walther, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse for Patient- & Pårørendestøtte.

Tidligere har det været en kendt praksis, at kronikere blev mødt med forbehold fra forsikringsselskabernes side, der reelt betød, at det ikke var muligt for et menneske med en kronisk sygdom at forsikre sig mod behandling, der udsprang af den kroniske lidelse. 

Ny hjemmeside skal skabe overblik

Det kan være svært at gennemskue, hvordan man er dækket i de enkelte lande. Man kan også risikere at skulle lægge ud for betaling af behandlingen, penge man skal søge om at få refunderet, når man kommer hjem, og der kan godt gå lang tid, før man får pengene igen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har derfor oprettet hjemmesiden www.huskdetblå.dk, hvor man kan finde mere information om de nye regler og søge oplysning om dækning i de forskellige lande. 

- Der er ingen tvivl om, at det bliver mere besværligt, og vi vil virkelig opfordre alle, der skal ud at rejse, til at undersøge reglerne for det pågældende land i god tid inden man tager afsted, siger Laila Walther.

Kræftens Bekæmpelse vil i den kommende tid indsamle kræftpatienters erfaringer med rejsesygesikring, samt tage kontakt til forskellige forsikringsselskaber for at arbejde på, at kroniske patienter vil kunne tegne en rejseforsikring, så man ikke skal frygte at få ferien ødelagt på grund af store uforudsete udgifter.

De nye regler gælder for rejser, der påbegyndes efter 1. august. Rejser man for eksempel i perioden 29. juli – 5. august, er man stadig dækket af de nuværende regler.


Af journalist Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm


Læs mere om rejseforsikring til kræftpatienter på vores hjemmeside

Bestil det blå sygesikringskort på www.borger.dk

 

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk