NET-dagen

Hvert år afholder Netpa et større arrangement på den internationale NET-dag 10. november.

NET-dagen har sit eget symbol, en zebrastribet sløjfe.

Om NET-dagen

NET-dagen d. 10.november er en fælles international dag, der har til formål at skabe opmærksomhed om den sjældne kræftform, NET. De udfordringer, som NET-patienterne og patientforeningerne står overfor, er de samme over hele verden.

Siden 10.november 2010 har arrangementer om NET over hele verden formidlet information om forskning og erfaringer og er der for et konkret eksempel på international solidaritet og samarbejde.

Netpa er medlem af INCA, hvis formål er at øge kendskabet til neuroendokrin kræft blandt medlemmer af sundhedsvæsenet og den brede offentlighed bl.a. gennem NET-dagen, at støtte forskning for at udvikle bedre behandling af alle former for NET og at formidle nøjagtig information om NET.

Du kan læse mere om kampagnen på www.netcancerday.org


 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk