Hvad kan du selv gøre?

Med appetit på livet

Publikationen ”Med appetit på livet. Ernæring og livsstil ved Neuroendokrin sygdom” af diætist Mette Borre er udgivet af Advanz Pharma, 2022.

Materialet distribueres til behandlingsafdelingerne og vil blive udlevet til interesserede patienter.


Tilbud til kræftpatienter og pårørende

Ditliv.dk er et tilbud til kræftpatienter og pårørende fra Kræftens Bekæmpelse. Det er til dig, der selv vil handle for at få et bedre liv med og efter kræft. På hjemmesiden kan du finde viden og øvelser om kost, søvn, bevægelse og tanker. De aktuelle temaer i Ditliv er Spis godt, Rør dig godt, Sov godt og Tænk godt.


Det kan du selv gøre

På Kræftens Bekæmpelses side: "Det kan du selv gøre" finder du mere hjælp og viden om:

  • Kost
  • Fysisk aktivitet
  • Genoptræning
  • Alternativ behandling
  • Mentale redskaber
  • Bedre søvn
  • Vær sammen med andre
  • Bivirkninger og senfølger
  • Rygestop under en kræftsygdom
  • Ditliv kursus

Forsikring ved kritisk sygdom

Tjek om du har ret til udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom. Mange er bedre dækket, end de tror gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank.

Rejseforsikring, når du er syg i forvejen

En rejseforsikring dækker, når sygdom og skader opstår akut på rejsen. Men hvis du er syg allerede inden din ferie eller har en ustabil kronisk lidelse, vil din rejseforsikring typisk ikke dække lægehjælp eller medicin i den forbindelse på rejsen. Det kræver, at du får en forhåndsgodkendelse af dit forsikringsselskab, inden du tager afsted.  Hvis selskabet ikke godkender, kan det blive rigtigt dyrt. Rejseforsikringer tager typisk forbehold for "ikke-stabile" kroniske lidelser samt sygdomme eller skader, som er opstået kort tid før afrejsen.

Forsikringsselskaberne kan efter en konkret medicinsk forhåndsvurdering vælge alligevel at sige ja til at dække ikke-stabile kroniske lidelser, sygdom eller skader.  Men det er et krav, at du søger om en medicinsk forhåndsvurdering og godkendelse hos forsikringsselskabet inden afrejsen

Personer med alvorlige lidelser eller uhelbredelige sygdomme bør altid kontakte deres forsikringsselskab om medicinsk forhåndsgodkendelse for at være sikre på, at rejseforsikringen dækker.  Og husk, det er forsikringsselskabet og ikke ens egen læge, der skal give forhåndstilsagn, for at man er dækket af rejseforsikringen, når man er syg inden ferien.