Fokusmøder

Netpa arrangerer fokusmøder øst og vest for Storebælt nogle gange om året. Møderne behandler relevante emner, der ikke behandles på NET-dagen og lægger op til dialog med oplægsholderen og andre mødedeltagere. Tilmelding sker efter ”først-til-mølle”-princippet.

Fokusmøder er for medlemmer af Netpa og deres pårørende.

2022

  • Ernæring og diarré v. diætist Mette Borre
  • Fokusmødet handlede om NET-patienters særlige udfordringer og spiseproblemer relateret til sygdom og behandling. Forskellige former for ernæringsprodukter blev også gennemgået
  • Fokusmødet blev afholdt øst og vest for Storebælt