Links

Netpa Danmark kan anbefale nedenstående kilder til mere information om neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt.

Informationer til patienter og pårørende

Om NET - Kræftens Bekæmpelse
Du kan læse dybdegående og opdateret information om NET, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Ernæringsråd til NET-patienter 
En vejledning - udarbejdet af klinisk diætisk Mette Borre, Aarhus Universitetshospital og privatpraksis - der handler om kostens betydning for sygdomsforløbet.
Mette Borre og klinisk diætist Line Dam Bülow har i øvrigt udgivet en bog påMuusmanns forlag i 2013 med inspiration til nærende mad til kræftramte. Bogen hedder ”Kræft og Ernæring”. Den henvender sig især til kræftramte, der har behov for at tage på i vægt.

Få hjælp og viden - Kræftens Bekæmpelse 
Kæftens Bekæmpelses hjemmeside cancer.dk har mange informationer omkring rettigheder, rådgivning og generel information om kræft.

Rigshospitalet - NET
Rigshospitalets patientinformation om NET

Rigshospitalet - Leverembolisering
Rigshospitalet har udarbejdet en folder med fokus på leverembolisering hos patienter med neuroendokrin svulst.

Sikker patient
Dansk Selskab for Patientsikkerhed giver rigtig god information til både patienter generelt og til pårørende. Det er gratis at få tilsendt Patientens bog, som giver gode råd til behandlingssituationen, samt hvad man bør huske og være opmærksom på.

Forsikring ved kritisk sygdom
Tjek om du har ret til udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom. Mange er bedre dækket, end de tror gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank.

Medicinalvarefirmaet Novartis - NET
Medicinalvarefirmaet Novartis har lavet en hjemmeside, hvor de informerer om NET.


Patientforeninger

CarpaNet
Den svenske patientforening for neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt. Hjemmesiden er på svensk.

Carcinor
En norsk forening for patienter med neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt. Hjemmesiden er på norsk.


Sider på engelsk

Carcinoid Cancer Foundation
En amerikansk internetside med meget og jævnligt opdateret information om neuroendokrine tumorer.

Net Patient foundation
Den engelske patientforening for patienter med neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt.

Caring for Carcinoid foundation
En amerikansk forening, for patienter med neuroendokrine tumorer. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både neuroendokrine tumorer og patientinformation generelt.

A.M.E.N.D
En engelsk forening, for patienter med MEN, Multipel Endokrin Neoplasi. På denne hjemmeside findes meget brugbar information om både MEN og patientinformation generelt.


Tilbud til kræftpatienter og pårørende

www.ditliv.dk
Ditliv er et tilbud til kræftpatienter og pårørende fra Kræftens Bekæmpelse. Det er til dig, der selv vil handle for at få et bedre liv med og efter kræft. På hjemmesiden kan du finde viden og øvelser om kost, søvn, bevægelse og tanker. De aktuelle temaer i Ditliv er Spis godt, Rør dig godt, Sov godt og Tænk godt.


Mød eller læs om andre med kræft

Andres erfaringer
Her kan du se film og høre andres erfaringer med kræft.

Cancerforum
Kræftens bekæmpelse har oprettet et forum, hvor patienter og pårørende kan tale med hinanden, det kaldes cancerforum.

Kræftlinjen
Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning. Den er en gratis telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende, efterladte og andre, der har brug for rådgivning i forbindelse med kræft. Både opkaldet og selve samtalen betales af Kræftens Bekæmpelse, dog ikke opkald fra udlandet.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk