NET-dagen 2022

Dato/tid:
10. november 2022 10:00 - 15:30

Patientforeningen Netpa Danmark glæder sig over at kunne invitere patienter med neuroendokrin tumor og deres pårørende til en markering af den internationale NET-dag. Arrangementet afholdes torsdag d. 10. november, 2022 på Glostrup Park Hotel. 

Foreløbigt program
I lighed med tidligere vil der blive præsenteret et program som bl.a. indeholder generel information om NET-sygdom. Der er mulighed for formiddagskaffe og hyggeligt samvær fra kl 10 og programmet i salen starter kl 11.

På programmet vil der også fokus på aktuel forskning og hvad der i øjeblikket rør sig på forskningsområdet ved NET/NEC- sygdom.

I slutningen af dagen vil der være i lighed med tidligere være fokus på livet med Neuroendokrin sygdom.

Sideløbende session om neuroendokrin carcinom
I år vil vi sideløbende afholde en session i løbet af dagen, som vil fokusere undergruppen af de mere hurtigtvoksende svulster, NEC (neuroendokrin carcinom). Angiv gerne ved tilmelding om du har interesse i at deltage i den session.

Vi glæder os til at have en hel dag sammen og afslutter dagen med generalforsamling for Netpas medlemmer. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind her.

Tilmelding:
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig inden 1. november af hensyn til forplejningen.

Tilmeldingen er via tilmeldingslinket foroven. 

Adresse:
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600Glostrup

Kontaktperson