Information fra behandlingssteder

Rigshospitalet - NET

Rigshospitalets patientinformation om NET

Rigshospitalet - Leverembolisering

Rigshospitalet har udarbejdet en folder med fokus på leverembolisering hos patienter med neuroendokrin svulst.

Rigshospitalet – Grand Rounds Om NET

Præsentationen fokuserer på fremskridtene i udvik­lingen af diagnostik og behandling af Net med radioaktive lægemidler (PRRT). Fordi præsentationen ligger på internettet er denne viden tilgængelig for sund­hedspersonale uanset om de er ansat på et hospital på Vestsjælland, i en læge­praksis på Bornholm eller Nuuk. Patienter og pårørende som har særlig interesse kan sagtens lytte med.