Præsentationer fra NET-dage

Netpa arrangerer NET-dagen hvert år d. 10. november som led i den internationale oplysningskampagne om NET.

På NET-dagen informerer læger fra behandlingscentrene om ny viden indenfor diagnosticering, behandling og forskning. Et vigtigt indslag i på dagen giver deltagerne inspiration til deres livskvalitet. Der åbnes for tilmelding via hjemmesiden i slutningen af september. Konferencen for patienter, pårørende og andre interesserede holdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

Her kan du se programmet for vores NET-dage og hente præsentationer fra de forskellige oplæg. Præsentationer på NET-dage før 2017 er ikke nævnt på hjemmesiden, da diagnosticering og behandling har gjort væsentlige fremskridt siden da.


NET-dagen 2022

NET-dagen d. 10. november 2022 blev afholdt på Glostrup Park Hotel i Middelfart.

Indlæggene på NET-dagen var følgende:


NET-dagen 2021

NET-dagen d. 10. november 2021 blev afholdt på Comwell Hotel i Middelfart.

Indlæggene på NET-dagen var følgende:


NET-dagen 2020

NET-dagen i 2020 blev ikke afholdt som et fysisk arrangement pga. COVID-19 restriktioner, men blev markeret med nyheder på hjemmesiden og virtuelle NET-værksmøder.


NET-dagen 2019

NET-dagen d. 10. november 2019 blev afholdt på Glostrup Park Hotel. 

Program

Indlæggene på NET-dagen var følgende:


NET-dagen 2018

NET-dagen d. 10. november 2018 blev afholdt på Scandic i Sydhavnen. 

Program

Indlæggene på NET-dagen var følgende:


NET-dagen 2017

NET-dagen d. 10. november 2017 blev afholdt på hotel Scandic i Sydhavnen. 

Program

Indlæggene på NET-dagen var følgende: