NET-dagen

Hvert år afholder Netpa et større arrangement på den internationale NET-dag 10. november.

NET-dagen

NET-dagen har sit eget symbol, en zebrastribet sløjfe.

Om NET-dagen

NET-dagen d. 10. november holdes over hele verden for at skabe opmærksomhed om NET, der ofte fejldiagnosticeres. Det skyldes, at NET ikke findes i ét organ, og at den har diffuse symptomer. De udfordringer, det indebærer, er de samme for alle patienter. På NET-dagen holder Netpa i Danmark hvert år en konference om NET efterfulgt af generalforsamling.

Se præsentationer fra NET-dage

Netpa er medlem af den internationale paraplyorganisation INCA, der repræsenterer 33 patient- og forskningsgrupper fra hele verden. INCA har siden 10. november 2010 ført kampagner for NET-dagen over hele verden for at formidle korrekt information om forskning og erfaringer.

Du kan læse mere om kampagnen på www.netcancerday.org